Tour Info

为您介绍总统酒店周边的观光名胜。

 • 贞洞剧场

  从酒店走路约15分钟

  • 首爾特別市中區貞洞街43, B1F
  • 联系电话 : 02-751-1500
 •  

   

  营业时间  因演出时间而异 

   

  ( )

  )

   

  休息日     因演出时间而异

   

   

  网址   http://www.jeongdong.or.kr  

   

   


  目录